Dierenarts Dierenkriek | Standerdmolen 16a 3995 AA HOUTEN | info@dierenkriek.nl | Openingstijden

Disclaimer/algemene voorwaarden

De regels voor het gebruik van deze website

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer. DierenKriek besteed constant zorg en aandacht aan het samenstellen van de inhoud van de website. Toch zal daarmee niet kunnen worden voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige en/of onjuiste informatie.

DierenKriek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om (de services van de) website te gebruiken, zelfs indien de DierenKriek van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Hyperlinks of andersoortige verwijzingen naar andere websites worden aangeboden ter informatie, maar voor de inhoud van die desbetreffende verwijzingen en/of links aanvaard DierenKriek geen enkele verantwoordelijkheid.

Het linken naar deze website is enkel toegestaan indien aan de gebruiker duidelijk wordt aangetoond dat hij/zij zich bevindt op de website van de DierenKriek of via de link naar onze website wordt gestuurd.
Het is uitdrukkelijk verboden om rechtstreeks door te linken naar een document of pagina binnen deze website of informatie (of gedeelten) van deze website op te nemen in een andere website.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@dierenkriek.nl

E-mail ons